Gå til hovedindhold

Aktivitet og frivillighed

Afdelingen rummer indsatser målrettet beboere på plejecentrene og målrettet borgere i eget hjem med behov for særlige aktivitetstilbud

Medarbejdere i aktivitet og frivillighed

Der er 24 medarbejdere tilknyttet Aktivitet og frivillighed:

 • To musikterapeuter, to fysio- og tre ergoterapeuter, to terapeuter med fokus på aktiviteter og frivillige (ergoterapeut og psykomotorisk terapeut.
 • 12 aktivitetsmedarbejdere, de fleste med social- og sundhedsfaglig baggrund men også en ergoterapeut, en psykomotorisk terapeut og en beskæftigelsesvejleder.
 • To ”brobyggere” til ensomhedsforebyggelse, der har hhv. en fysioterapeutisk og sygeplejefaglig baggrund
 • En afdelingsleder samt administrativ hjælp fra medarbejder i Trænings- og rehabiliteringscentrets administration.

Terapeutydelser for beboere på plejecentrene

Der er ni terapeuter som alle har deres hverdag på kommunens plejecentre.

Fysio-og ergoterapeuter tilknyttet kommunens fem kommunale plejecentre varetager:

 • vurdering af beboerens funktionsevne ved indflytning på plejecenter,
 • vurdering, bestilling og tilpasning af hjælpemidler,
 • genoptræning efter Sundhedslovens §140,
 • vejledning af plejepersonalet ift spise-synkebesvær hos beboere og ved behov for vedligeholdende træning.

Musikterapeuter tilknyttet alle seks plejecentre i kommunen varetager:

 • individuel – og gruppe-musikterapi,
 • motiverer plejepersonalet i brug af musik i dagligdagen herunder i plejesituationer ved hjælp af musikvogne på alle plejecentre, hvor der er en musikapp med mange musikgenrer målrettet beboere på plejecentre.
 • Sidst men ikke mindst kan musikterapeuten tilkaldes i den palliative fase.

Aktiviteter på de fire store plejecentre planlægges, koordineres og formidles af to terapeuter med fokus på aktiviteter og frivillige.

Der er både spontane aktiviteter løftet af plejepersonalet, faste ugentlige eller månedlige aktiviteter samt større arrangementer løftet af medarbejdere fra Aktivitet og frivillighed, af plejepersonale og af frivillige tilknyttet plejecentrene.

Aktivitetscentre

 • Få gang i smilet, de små grå eller hele kroppen

  Vi tilbyder borgere i eget hjem at komme i aktivitetscenter en eller flere gange om ugen i dagtimerne. Det er et tilbud efter Servicelovens §104 med det formål at understøtte og/eller vedligeholde borgerens mulighed for livsudfoldelse og oplevelse af livskvalitet gennem social kontakt, fysiske- og kognitive aktiviteter. Tilbuddet kræver visitation.

 • Du vælger en aktivitet, der passer dig

  Der er faste aktiviteter, og du tilmelder dig en ugedag og en aktivitet i samråd med aktivitets-personalet. De fleste kommer en eller to dage om ugen og alle aktivitetshold varer tre timer og ligger om formiddagen eller eftermiddagen.

 • Forplejning og kørsel

  Det er gratis at gå i et aktivitetscenter. Du betaler dog for forplejning, eventuelle udflugter og materialer. Det er muligt at få bevilget kørsel mellem hjem og aktivitetscentret, hvor der en egenbetaling på 61 kr. pr returkørsel.

 • Aktiviteterne

  Vi har bevægelseshold, hvor vi hver gang arbejder kroppen igennem, så vi både får sved på panden og styrket knogler og muskler. Nogle sidder ned, andre står op alt efter formåen. Motion er populært, og vi har det på programmet flere dage om ugen.

  Der er tilbud til dig, der kan lide at quizze, spille kort og andre spil.

  Vi har også hold, der fordyber sig i litteraturen, andre i sang og musik og der er hold for dig som er kreativ med papir og saks, strikketøj eller andet, hvor du bruger hænderne.

  Der er således noget for enhver smag, og i alle aktiviteter handler det om at have det hyggeligt og sjovt samtidig med at aktiviteten udføres.

 • Nye venskaber?

  Aktiviteterne bindes sammen af det sociale samvær, som er en vigtig del af det at komme i aktivitetscentret. Vi får en god snak over en kop kaffe/te og lærer efterhånden hinanden godt at kende.

  Aktivitetscentrene har dygtige og engagerede medarbejdere, som sørger for nogle hyggelige rammer og styrer aktiviteterne, så alle får noget ud af det.

 • Nyd frokosten i cafeen

  Ud over den faste aktivitet og det sociale samvær, er der også tid til sammen med andre at nyde frokost, som kan købes i cafeen.

 • Sådan får du plads på et aktivitetscenter

  Det er kommunens Visitation, der bevilger dig en plads i et af aktivitetscentrene. Du eller en pårørende kan selv kontakte Visitationen. Får du hjemmehjælp, kan du også bede dem om at rette henvendelse.