Gå til hovedindhold
Nyhed

Brugertilfredshedsundersøgelse på Trænings- og Rehabiliteringscentret

I efteråret 2021 blev der indsamlet spørgeskemaer fra 100 borgere omkring brugertilfredsheden med den ambulante træning på Trænings- og Rehabiliteringscentret.  Resultatet har vist en høj samlet tilfredshed med genoptræningsforløbene, hvor 77 % af deltagerne var meget tilfredse med deres samlede genoptræningsforløb og 23 % var tilfredse med deres samlede genoptræningsforløb. Resultaterne bruges fremadrettet i kommende kvalitets- og udviklingsarbejde.

Har du ris/ros til dit genoptræningsforløb hører vi altid gerne fra dig på mail adresse:

traening-rehab@ltk.dk