Gå til hovedindhold

Mobilt Akut Team

I 2014 åbnede Lyngby-Taarbæk kommunes Mobile Akut Team, i daglig tale kaldet MAT.

Teamet består af seks særligt uddannede og erfarne sygeplejersker, som udfører akuttilsyn i borgernes eget hjem, på plejecentre og på de midlertidige døgnpladser for at undgå unødvendige indlæggelser på hospitalet.

MAT-sygeplejersken kortlægger borgerens akutte behov for sygepleje ud fra særlige principper kaldet ABCDE og ved hjælp af måling af vitale værdier i scoringssystem EWS - early warning score.

Derudover kan MAT udføre blodprøvetagning og intravenøs antibiotiskbehandling eller intravenøs væskebehandling ved ordination fra behandlingsansvarlig læge. MAT igangsætter behandling i samråd med behandlingsansvarlig læge.

 

MAT i action
MAT i action
 • Hvad er ABCDE?

  A = luftveje (Airway)

  B = vejrtrækning (Breathing)

  C = kredsløb (Circulation)

  D = Neurologisk funktion (Disability)

  E = undersøgelse fra top til tå (Exposure)

 • Hvem kan visitere til MAT?

  Hjemmesygeplejen, egen læge, 1813 læge/sygeplejerske og hospitalslæger kan henvise direkte til MAT sygeplejerske.

 • Åbningstid

  MAT har åbent for 7.30-23.00 alle dage hele året. Om natten kl. 23.00-07.30 varetages dele af funktionen af kommunens udekørende nattevagt.

 • Hvad er sygeplejerskernes særlige indsats rettet mod?

  UVI (urinvejsinfektion)

  KOL i forværring (kronisk lungesygdom)

  Pneumoni (lungebetændelse)

  Obstipation/diarré (forstoppelse/tynd mave)

  Ændring i borgerens funktionsniveau

 • Hvad er Early warning score (EWS)?

  EWS er en systematisk metode til at observere kritisk syge borgere ved systematisk at måle vitale værdier og dermed få et billede at borgerens tilstand.

  Der måles følgende:

  • Respirationsfrekvens
  • Iltmætning (saturation)
  • Blodtryk
  • Puls
  • Bevidsthedsniveau
  • Temperatur