Gå til hovedindhold

Midlertidig døgnplads

Trænings- og Rehabiliteringscentret har fem sengeafdelinger med plads til i alt 40 borgere. Den ene sengeafdeling er et neurologisk afsnit med plads til syv borgere med neurologiske lidelser. Der er tilknyttet et fast tværfagligt team på hver sengeafdeling bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Visitation til døgnpladser

De fleste af borgerne på en døgnplads kommer direkte i forlængelse af deres hospitalsindlæggelse, men man kan også komme fra eget hjem.

Det er visitationen der vurderer, om du kan visiteres til en midlertidig døgnplads, og hvor længe du kan være indlagt hos os.

Behovet for indsatser under indlæggelsen vurderes ud fra dit behov, og vil indeholde en eller flere af nedenstående indsatser:

 • Ergoterapeutisk og/eller fysioterapeutisk træning, tests, vurdering og behandling/genoptræning.
 • Sygeplejefaglig pleje og omsorg, observation, vurdering og behandling.
 • Forebyggende tilbud som rådgivning, vejledning og instruktion til borger/pårørende.
ben op i seng

Typer af døgnpladser

 • Hverdagen på en døgnplads med trænings- og rehabiliteringsbehov

  Som indlagt på Trænings- og Rehabiliteringscentret vil du opleve at møde forskellige faggrupper som i samarbejde med dig og dine pårørende vil lægge mål og plan for dit rehabiliteringsforløb.

  Under døgnopholdet vil du modtage hjælp, støtte, træning og vejledning med henblik på at øge din selvstændighed i din egen hverdag

  Indenfor 3 hverdage vil vi afholde en forventningssamtale med dig og dine pårørende for at lægge mål og plan for din indlæggelse. Dit behov for genoptræning med fysioterapeuter og ergoterapeuter vil blive vurderet individuelt. Rehabiliteringen vil tage udgangspunkt i dine mål og kan foregå i sengeafdelingen samt i træningsområdet. Plejepersonalet vil ligeledes understøtte og hjælpe dig, til at opnå dine mål gennem din aktive deltagelse i daglige gøremål. Ved fagligt vurderet behov er der mulighed for træning om aftenen (indtil kl. 20) samt om lørdagen i dagtimerne. 

  Når din udskrivelse nærmere sig, vil vi i samarbejde med dig, vurdere behov for ændringer i din bolig, så du igen kan komme hjem. I visse tilfælde, vil du og en ergoterapeut sammen tage hjem til din bolig med henblik på om vi kan afhjælpe din færden og dagligdag via hjælpemidler og boligændringer inden udskrivelse. Dine pårørende er altid velkomne til at deltage på hjemmebesøget, hvis du ønsker dette.

  Inden du udskrives, inviteres du og dine pårørende til en udskrivningssamtale, hvor vi aftaler dit behov for personlig og praktisk hjælp samt om der er behov for at fortsætte din træning i ambulant regi.

  Genoptræning
  Genoptræning
 • Hverdagen på en døgnplads i neurologisk team

  Som indlagt på Trænings- og Rehabiliteringscentret vil du opleve at møde forskellige faggrupper som i samarbejde med dig og dine pårørende vil lægge mål og plan for dit rehabiliteringsforløb.

  Under døgnopholdet vil du modtage hjælp, støtte, træning og vejledning med henblik på at øge din selvstændighed i din egen hverdag

  Indenfor 3 hverdage vil vi afholde en forventningssamtale med dig og dine pårørende med henblik på at lægge mål og plan for dit indlæggelsesforløb. Dit behov for genoptræning med fysioterapeuter og ergoterapeuter vil blive vurderet og tilrettelagt individuelt ud fra dine rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringen vil tage udgangspunkt i dine mål og de gøremål som du ønsker at kunne komme til at gøre selvstændigt igen. Genoptræningen kan foregå i sengeafdelingen som i træningsområdet. Plejepersonalet vil ligeledes understøtte og hjælpe dig, til at opnå dine mål gennem din aktive deltagelse i daglige gøremål. Ved fagligt vurderet behov er der også mulighed for træning om aftenen (indtil kl. 20) samt om lørdagen i dagtimerne.

  Neuroafsnittet har tilknyttet en hjerneskadekoordinator der ved behov tilbyder råd, vejledning og sagskoordinering af rehabiliteringsforløbet til borgere og pårørende. Desuden en talepædagog (logopæd) og en neuropsykolog der kan henvises til ved behov.

  Vi tilbyder dig og dine pårørende at deltage på en ugentlig konference sammen med det tværfaglige team. Her taler vi om hvad du har opnået og hvilke mål vi sammen skal arbejde videre med den kommende uge. Der er også mulighed for at tage emner op som du og dine pårørende har brug for at snakke om. 

  Når din udskrivelse nærmer sig, vil vi i samarbejde med dig, vurdere behov for evt. ændringer i din bolig, så du igen kan komme hjem. Ved behov vil du og din ergoterapeut sammen tage hjem til din bolig med henblik på om vi kan afhjælpe din færden og dagligdag via hjælpemidler og boligændringer inden udskrivelse. Dine pårørende er altid velkomne til at deltage på hjemmebesøget, hvis du ønsker dette.

  Inden du udskrives, inviteres du og dine pårørende til en udskrivningssamtale, hvor vi aftaler dit behov for personlig og praktisk hjælp samt om der er behov for at fortsætte din træning i ambulant regi.

   

 • Hverdagen på en døgnplads ved alvorlig sygdom/behov for lindrende pleje

  Vi vil i starten af dit indlæggelsesforløb tage en omsorgssamtale med dig og dine pårørende. Her vil vi sammen finde ud af, hvad der kan give dig og dine pårørende bedst mulig livskvalitet under indlæggelsen.

  Vores omsorg og behandling vil tage udgangspunkt i at lindre dine smerter og andre symptomer samt forebygge forekomsten af nye symptomer.

  Hvis du og pårørende ønsker at være involveret i plejen af dig, vil vi indtænke dette i videst muligt omfang.

  Vi kan ligeledes bevillige hjælpemidler, der kan afhjælpe og/eller forebygge dine symptomer, samt muliggøre at du selv kan udføre de daglige gøremål du ønsker at kunne, så længe det er muligt.

  Det er muligt at tilkalde Vågetjenestens frivillige, der kan sidde hos dig i den sidste tid, når dine pårørende ikke har mulighed for at være hos dig.

  Hånd i hånd

Praktiske oplysninger

 • Måltider og menuplan

  Måltidet anses som en vigtig del af din genoptræning og rehabilitering, hvorfor alle måltider afvikles i henhold til de gældende vejledninger fra Mad og måltidsrådet.

  Måltidet serveres i fællesarealerne på afdelingen. Der serveres varm mad til frokost og kold mad til aften

  Morgenmad: Dette er individuelt tilpasset men tilbydes i tidsrummet kl. 7.00-9.00

  Frokost: Tilbydes i tidsrummet kl. 12.15-12.45. Der serveres varm mad

  Aftensmad: Tilbydes for team 2 & 4 & 6 kl. 17.30- 18.00 og for team 3 & 5 kl. 18.15-18.45. Der serveres kold mad.

  Dine pårørende kan efter aftale spise med - frokost kan købes i vores café, mens aftensmad skal bestilles i administrationen. Pårørende kan købe kaffe/te til gældende priser, spørg venligst i afdelingen. Betalingen lægges til din regning

  Menuplan for borgerne på Trænings- og Rehabiliteringscentret 

  Menuplan uge 20 (16/5-22/5)

 • Hvad skal jeg medbringe

  Medicin: Det er vigtigt, at du selv medbringer din medicin hjemmefra. Du betaler selv for medicinen. Betalingen opkræves en gang månedligt fra Svaneapoteket. Regningen sendes til din hjemadresse

  Tøj: Du skal have dit eget tøj og toiletsager med, herunder shampoo, diverse cremer og sæbe. Trænings- og Rehabiliteringscentret stiller undertøj, linned og håndklæder til rådighed.

  Det er vigtigt, at du har et par sko, der sidder ordentligt fast på foden samt at dit tøj er til at bevæge sig i.

 • Besøgstider

  Der er fri besøgstid, men vi anmoder om, at der skal være ro omkring måltiderne, da det er en vigtig del af træningen.

   

 • Egenbetaling

  Der er en egenbetaling som fastsættes af Kommunalbestyrelsen hvert år. Det vil fremgå af den pjece du får udleveret hvad den aktuelle pris er

 • Kontakt
 • Nyttige links
 • Nyttig viden

Uddrag af menuplan

Uge 20

Dato

Varm ret

Biret

Mandag

16. maj

Hakkebøf med bløde løg, sovs & kartofler.

Sveske grød med fløde.

Tirsdag

17. maj

Medister med rødkål, sennep & kartofler.

Citronfromage.

Onsdag

18. maj

Pasta pomodoro med laks.

Frugtsalat med råcreme.

Torsdag

19. maj

Kylling i karry

Rabarber trifli

Fredag

20. maj

Boller i selleri med kartofler.

Mocca fromage

Lørdag

21. maj

Pasta penne med bolognese & parmesan

Tiramisu

Søndag

22. maj

Kalkunschnitzel med ærter, brasede kartofler & sauce

Belgisk vaffel med is.

Uddrag af menuplan

Uge 19

Dato

Varm ret

Biret

Mandag

23. maj

Svinekoteletter, salviekartofler og champignonsovs

Jordbær-rabarber grød med fløde.

Tirsdag

24. maj

Onsdag

25. maj

Torsdag

26. maj

Fredag

27. maj

Lørdag

28. maj

Søndag

29. maj