Gå til hovedindhold
Du er her:
Møllebo

Trænings- og rehabiliteringscentret

Trænings- og rehabiliteringscentret

Trænings-og- Rehabiliteringscentret

Lyngby Hovedgade 1 A

Mailadr.: traening-rehab@ltk.dk

 

Møllebo

Trænings- og rehabiliteringscentret

Trænings- og rehabiliteringscentret

Fortunen er lukket. Borgerne er flyttet til TRC, Lyngby Hovedgade 1A

mailadr.: traening-rehab@ltk.dk

Forebyggelse af Coronavirus

INGEN BESØG: Pårørende, frivillige med flere kan ikke besøge borgere med ophold på de midlertidige døgnpladser.

Der gælder nu bl.a. disse særlige vilkår for vores center:

Pårørende kan kommunikere via telefon med borgere/personale på trænings- og rehabiliteringscentret og kan altid ringe til det team hvor borger ligger eller den ansvarlige afdelingsleder, ligesom trænings- og rehabiliteringscentret vil sørge for at ringe til pårørende om akutte forhold.

Alle holdaktiviteter aflyses fra fredag d. 13. marts og erstattes af selvtræningsaktiviteter om muligt, herunder varmtvandsbassinet, og udlån af trænings- og rehabiliteringscentrets lokaler til selvtræning og foreninger mv. aflyses.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte centrets ledelse.

CORONA-HOTLINE  med henblik på at svare spørgsmål til din genoptræning/selvtræning

I den aktuelle situation, hvor alle ikke-akutte funktioner i forhold til genoptræning er aflyst af hensyn til at nedsætte smitterisiko, kan du alligevel rådføre dig med kyndige terapeuter om din situation.

A: Er du ny-visiteret til genoptræning som følge af en Genoptræningsplan (GOP) eller på baggrund af et funktionstab via kommunens Visitation (§ 86, stk. 1 ), vil du blive kontaktet af kommunens terapeuter, som sammen med dig vil afklare dit aktuelle behov for vejledning og bistand i forhold til dit aktuelle genoptræningsbehov frem til situationen normaliseres.

Ny-visiterede til forløbsprogrammer (§119) vil også blive kontaktet. 

 

Såfremt der er helt særlige behov, kan der tillige tilbydes fremmøde på Trænings-og Rehabiliteringscenteret (inde eller ude), så der kan ydes den fornødne vejledning direkte.

 

B: Borgere som har været i gang med genoptræning, er alle blevet kontaktet vedr. aflysninger af den planlagte træning. Flere har tillige været i kontakt med den trænende terapeut og har fået konkret vejledning og instruktion i form at selvtræningsøvelser og/eller digitale træningsprogrammer.

 

C: Opstår der tvivlsspørgsmål eller ændrer din situation sig væsentligt (fx i form af øget smerter, bevægeindskrænkninger eller lignende) er du velkommen til at benytte vores HOTLINE, som vil sikre dig kontakt til en kyndig terapeut. Terapeuten vil tage stilling til dine spørgsmål, vejlede og guide dig og om nødvendigt se dig, hvis du også selv er interesseret i dette.

 

HOTLINE i forhold til ambulant genoptræning: mandag til fredag tlf. 45 28 46 50 (kl. 8-15) eller mail: traening-rehab@ltk.dk.

Vi vil gøre opmærksom på at terapeut-indsatsen på de midlertidige døgnpladser kører stort set uændret.

Med venlig hilsen

Ledelsen i

Trænings- og rehabiliteringscentret

Cafe

Café Møllehjul på Trænings- og rehabiliteringscenter Lyngby Hovedgade

Menuplaner

Menuplanerne for Trænings- og rehabiliteringscenter på Lyngby Hovedgade samt cafeen

MAT

Mobilt Akut Team, hvad er det?

Viser 0 - 0 af 0

Ingen resultater