Gå til hovedindhold

Ophævelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 9. december 2020 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Trænings- og Rehabiliteringscenteret.

Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning

Ophævelse af påbud 

Imidlertid har Styrelsen for Patientsikkerhed den 17. december 2020 fastsat påbud om at udstede restriktioner for besøgende adgang til alle plejecentre mv., der er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvilket betyder, at der fortsat er restriktioner for besøg på indendørs arealer på Trænings- og Rehabiliteringscenteret. For nærmere oplysninger herom henvises til ovennævnte påbud.

Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at det af Centerleder Mette Molin er oplyst, at der ikke er nogen ansatte på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, der er syge med Coronavirussygdom 2019 (Covid-19). De borgere der har ophold på Trænings- og Rehabiliteringscentret, hvorom det er oplyst, at de er syge med Coronavirussygdom 2019 (Covid-19) har haft denne sygdom med sig andetstedsfra. Endvidere er der lagt vægt på, at de hygiejniske tiltag, der er foretaget på Trænings- og Rehabiliteringscenteret her medført, at smitten kan holdes isoleret til de syge borgere og dermed ikke spredes til de øvrige borgere og personalet på Trænings- og Rehabiliteringscenteret

Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg både indendørs og på udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på: 

Regler for besøg

https://www.sst.dk/da/corona og

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjem-sygehuse/COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjem-sygehuse.ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41
B

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede hhv. ophæve midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Trænings- og Rehabiliteringscentret er bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19), senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1983 af 15. december 2020.
Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og
udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde og under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, jf. bekendtgørelsens § 5.
Venlig hilsen
Bente Møller
Enhedschef