Gå til hovedindhold

Ledergruppen

Her kan du se navne og funktioner på lederne

Mia Klint Larsen, leder af træning-og rehabilitering, mail: miala@ltk.dk

Tina Elsberg, afdelingsleder for træning, mail: teu@ltk.dk

Kristina Bartholin Henrichsen, afdelingsleder for plejen,  krihe@ltk.dk

Betina Kræmmer, afdelingsleder for træning, mail: bkr@ltk.dk

Charlotte Herbert, afdelingsleder for aktivitet og frivillighed, mail: charh@ltk.dk

Louise Kaas Frimand, afdelingsleder for mobilt akut team/tværgående aftensygepleje,  mail: louif@ltk.dk